Ängens förskola har bytt namn på avdelningarna: "de har växtnamn som knyts till undervisningen i naturvetenskap"

På Ängens förskola på Hertsön har avdelningarna bytt namn. För att fira det hade förskolan en namngivningsdag med barnen, där de fick leka kring och undersöka växter.

Barn målar växter på en äng som projicerats på en duk

På invigningen var det många aktiviteter. Aurora och Harry målade upp växter på en äng som var projicerad på en stor duk.

Åsa Snäll som är rektor på Team Hertsöns förskolor berättar:

– Avdelningarna hade tidigare namn som Gammgården och Sörgården. Det var svårt att förklara för barnen vad orden betyder. Nu har vi bytt till växtnamn, för vi ligger ju på Hertsön ängar, förskolan heter Ängen.

Pedagogerna på förskolan hade blommor i hatten.

Sara Kjellgren, Sara Spegel, Emma Skott, Sofia Johansson och Åsa Snäll arbetar på förskolan och höll i aktiviterna under dagen.

Namnen vävs samman med undervisning

Avdelningarna har fått namnen Blåklockan, Maskrosen, Smörblomman och Rallarrosen. Det passar bra att använda i undervisningen i naturvetenskap med barnen.

– Vi lär barnen att se skillnad på olika växter, att studera olika växtdelar, se växter i olika situationer och kopplar samman det med namnet på avdelningarna de tillhör, säger Linda Östman Lindfors, förskollärare.

Barn som detaljstuderar en växt

När pedagogerna studerar växter tillsammans med barnen tittar de på variationer, till exempel hur man kan se skillnad på olika växter och hur olika delar ser ut.

Barnen klippte band och dansade

Namngivningsdagen började med att barnen fick lyssna på en saga om blommor och röra sig till den i grupp. Sedan fick de glass och det var dags att klippa band till de olika avdelningarna. Aurora och Harry passade på att måla blommor på en äng som lärarna hade projicerat upp på en duk. Linda Östman Lindfors berättar:

– När vi projicerar digitala bilder på en duk så kan barnen leva sig in i att de är på en äng. Sedan får de måla över bilden med penslar.

Barn klipper band till sin avdelning på namngivningsceremonin

Aurora fick klippa bandet till en av avdelningarna som fått nytt namn

FAKTA Ängens förskola

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Bild: Camilla Hermansson/Linda Östman Lindfors

Logotyp