Nu stängs Haparandavägen

Nu är det hög tid att ha planerat för alternativa in- och utfarter till Luleå Centrum om du vanligtvis kör längs Haparandavägen. För klockan 05.00 måndag morgon den 6 maj, stängs vägen av på sträckan mellan Porsörondellen och Mjölkuddsrondellen.

På kartan presenteras olika alternativa vägar förbi arbetsområdet för dig som kör bil. Går eller cyklar du är det vissa begränsningar i framkomligheten vid sidan av Haparandavägen och tillfälliga GC-vägar är utmärkta med orangea pilar. Vissa av Luleå Lokaltrafik och Länstrafikens busslinjer påverkas även de av avstängningen och en del hållplatser hålls stängda för på- och avstigning. Titta på respektive bussbolags webbplats så får du veta mer. Du kan även besöka de båda projektplatsernas webbsidor för mer information, se länkar nedan.

Här presenteras alternativa färdvägar runt arbetsplatsområdet för dig som kör bil.

Därför stänger vi vägen


Östra länken är ett av Luleås största anläggningsprojekt och skapar förutsättningar för att kommunen ska kunna växa. Östra länken handlar i huvudsak om nya VA-lösningar där en stor del av Luleås samhällsliv påverkas. Risslan är ett projekt som skapar nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter. I Porsödalens industriområde byggs för Luleås nya Räddningsstation och ÅVC-Återvinningscentral. Längs vägsträckan byggs utöver detta bland annat två nya rondeller.

Under byggtiden märks projekten med sin närvaro främst genom de trafikstörningar vi orsakar. Men det vi lämnar efter oss är bättre trafiklösningar och ett nytt vatten- och avloppsystem som ska fungera i minst 100 år framöver.

Tack vare att vi samverkar i olika projekt och med olika aktörer har vi minimerat vår närvaro längs de mest trafikerade lederna. Det innebär att arbetet med Östra Länkens etapp 4F och Luleås nya Räddningsstation på Mjölkuddsberget genomförs samtidigt.

Dessutom passar Luleå Energi och andra ledningsägare på att lägga ned utrustning under vägarna medan de är öppna. För att kunna genomföra alla dessa arbetet så smidigt och snabbt som möjligt stänger vi Haparandavägen för genomfart under perioden 6 maj till slutet av oktober

Tips på färdvägar i Luleå under avstängningen


Vill du ta dig med bil mellan centrum och ytterområdena Porsön, Björkskatan samt norrbyarna rekommenderar vi dig att välja Bensbyvägen. Kommer du från E4:an norrifrån bör du välja infart Bodenvägen. Om du ändå väljer att ta avfart Porsön från E4:an ska du för att komma söderut - mot Notvikens handelsområde och Storheden svänga av vid Universitetsvägen eller senast Björkskataleden. Följ orange vägledning. Observera att det är förbjuden vänstersväng ut mot Björkskataleden från Banvägen vid OKQ8 Notviken.

Vill du färdas mellan Handelsområdena på Skutviken och Notviksstan kan du köra längs med Banvägen och Midgårdsvägen. Passagen i korsningen över Haparandavägen är öppen. Räkna dock med att det kan bli köer då vi arbetar med att anlägga en rondell i korsningen. Notera även att vägen mellan Banvägen/Midgårdsvägen och Mjölkuddsrondellen är avstängd.

Projekt Risslan arbetar vid Lilla Mjölkuddberget

1: Sträckning för den nya dagvattenledningen, schaktet syns vid det gröna strecket.
2: Det blå strecket visar den nya cykelvägen som går från Banvägen via tunneln under järnvägen till blivande infart till återvinningscentralen och räddningsstationen.
3: Plats för ny rondell som ska ansluta Haparandavägen till den nya Brandgatan.
4: Tillfälliga omledningsvägar ned till Depåvägen för buss-, gång-, och cykeltrafik som behöver användas när Haparandavägen stängs den 6/5 och arbetet med rondellen med mera påbörjas.

Kör försiktigt!

Vi hoppas att ni har förståelse för vårt arbete och att ni visar hänsyn till varandra och våra arbetare ute på arbetsområdena.

BYLINE: Eva Sundgren

05 maj 2019

Logotyp