Här rustas Luleås gator och utemiljöer

Under sommarhalvåret pågår hundratals arbeten i stadsmiljön inom Luleå kommun. Det kan vara allt från asfaltering och lagning av potthål i vägbanan till att renovera och fräscha upp lek- och parkmiljöer. Är du nyfiken på vad som händer i din närhet kan du få svaren här.

Sedan 2018 utför NCC arbeten inom gata och mark enligt deras avtal med kommunen. I avtalet ingår mindre och större arbeten i närmare 600 uppdrag. Här listar vi de pågående och kommande arbetena som syns och märks av för många.

Omledning av trafik sker kring arbetsplatsen vid Innimarksvägen i Södra Sunderbyn.

Arbeten under augusti till oktober 2019

Innimarksvägen – Södra Sunderbyn

Anläggning av spårviddshinder pågår cirka 100 meter från skola/sporthall. Arbetet innebär omledning av trafik förbi arbetsplatsen. Arbetet beräknas vara klart innan skolstart den 22 augusti.

Parkvägen – Bergnäset

Återställning av gata efter genomfört vatten- och avloppsprojekt i området.

Hällbacken

Park och miljöåtgärder i området. Vi genomför grävning för ett 70-tal plantgropar där det ska planteras träd.

Klintvägen – Klintbacken

Arbetet med att anlägga spårviddshinder för biltrafik på bussvägen mellan Torspslingan och Klintbacken pågår. Arbetet påbörjades i juni men projektet stötte på patrull och har stått still under en period eftersom man fann el-kablage i backen som i sin tur hindrade arbetet från att slutföras. I mitten av augusti tas troligen beslut för omdragning av elledningarna och vägarbetet kan fortsätta.

Förskolor

Upprustning av lekplatser och utemiljö utförs på sju olika förskolor i kommunen.

Dessa är Munkeberg, Hammaren, Örnäset, Råneå, Åran, Sundet och Vintergatans förskola. Renfanans förskola i Råneå kommer även den att påbörjas under hösten och vår målsättning är att hinna slutföra den under denna säsong.

Arbetet med upprustning av förskolorna pågår fram till att tjälen lagt sig.

Kör försiktigt

Tidplanen för våra arbeten är preliminär och kan komma att ändras. Arbeten som enbart pågår under en dag eller under några timmar listas inte här, och inte heller arbeten som inte genomförs av eller på uppdrag av Luleå kommun.

Och du, kör försiktigt! Visa hänsyn till medtrafikanterna och till våra yrkesarbetare som är ute på arbetsplatserna.

FAKTA

Text: Eva Sundgren
Karta: Primärkartan, Luleå kommun, Lantmäteriet

12 augusti 2019

Logotyp