Pengar till Musikens makt 2019

Kulturnämnden har beviljat 1,15 miljoner kronor till festivalen. En minskning på 300 000 kronor från förra året. Arrangörnernas önskemål om att tidigarelägga festivalen beviljades också.

musikens makt

Musikens makt är ett populärt musikinslag i Luleås kulturliv.

Musikens makt ska genomföras den första helgen i augusti, med förhoppning om bättre väder än tidigare år, då evenemanget brukade genomföras sista helgen före skolstarten i slutet på augusti.

Populär och drogfri festival

Festivalens totala budget beräknas till 2,25 miljoner kronor. Finansieringen bygger på intäkter från Luleå kommun, andra bidragsgivare, företagssponsring och även insatser från stadsbyggnadsförvaltningen.

Musikens makt tar sin utgångspunkt i att vara en festival och ett kulturarrangemang där musiken står i centrum. Festivalen är drogfri och artistutbudet och programmet ska tilltala en bred åldersgrupp som ger en mixad publik som bidrar till en god ordning. En undersökning som föreningen Musikens makt lät göra, visade att festivalen är väldigt populär, särskilt bland unga kvinnor.

Musikens makt är planerat till 2-3 augusti 2019.

Text: Karin Kemi

Foto: Frank Rizo

23 november 2018

Logotyp