Drama på schemat

Under det här läsåret har 24 elever i årskurserna 7, 8 och 9 på Råneskolan haft möjlighet att välja drama som elevens val. Allt arbete resul...

Cykelskolor - en folkhälsoinsats

Kommunens populära cykelskolor började som ett projekt via kommunens pott för sociala investeringar. Nu har skolorna hållits under två säson...

Internationell träff i Luleå

Luleå kommun är med i ett internationellt projekt för att ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial inom smarta energiledningssystem tillsam...

Vägbygge i Kyrkbyn får vänta

Vägarna i Gammelstads kyrkstad skulle egentligen redan i år byggas om, men byggstarten flyttas fram till sommaren 2020. Detta på grund av at...

Pumpstation i Sverigefinal

Pumpstation P42 vid Östra länken är en av årets finalister till det prestigefyllda Svenska Ljuspriset. Årets finalister är tre skilda typer ...

Skolan ligger i digital framkant

Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun tilldelas Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling. Guldtrappan är en kvalitetsutmärkel...

Parkeringsavgifter och regler i centrum ändrade

Parkeringssituationen i centrala Luleå har setts över och från och med nästa vecka vecka gäller nya avgifter och förändrade regler kring par...

Genomfart avstängd på Notvikens handelsområde

Delar av Spantgatan på Notvikens handelsområde hålls stängd för genomfart juni - oktober 2019 . Detta på grund av att projekt Östra Länken d...

Logotyp