Utredning om parkeringsbolag

Kommundirektören och Luleå Kommunföretag föreslås få i uppdrag att klargöra förutsättningar för bildande av ett helägt kommunalt bolag samt ...

Byggstart för Luleå Räddningsstation

Idag startades bygget av Luleå Räddningsstation på Lilla Mjölkuddsberget med en välbesökt byggstartsceremoni. På plats fanns representanter ...

Forskning för framtiden

Luleå och Norrbotten spelar en viktig roll för att lösa klimatfrågan. I takt med allt fler elbilar rullar ökar behovet av energilagring. Jus...

Ny detaljplan i Kallax företagsstad

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en en ändrad detaljplan för en fastighet i Kallax företagsstad...

Isreducering ska hjälpa Luleå hamn

Isen utmanar Luleå hamn vintertid. Smältning av is med hjälp av varmt vatten i smältbassäng och strömbildare kan vara en möjlighet att minsk...

Fler företag flyttar till Luleå

Flera tungviktare väljer att etablera sig i Luleå framför storstäder som Stockholm och Göteborg. Varför? Kompetens och innovation, menar Lul...

Talga väljer Luleå för tillverkning av batterikomponenter

Luleå står inför ytterligare en ny näringslivsetablering: det australiensisk-svenska bolaget Talga vill tillverka batterikompententer i Lule...

Se Luleås vinnande företagare

Igår prisades flera Luleåföretag i åtta kategorier på Luleå Business Awards. Syftet med evenemanget är att hylla näringslivet i Luleå, att l...

Logotyp