Stor arméövning i länet

Den 18–27 mars genomförs arméövningen Northern Wind i delar av Norrbotten. Ungefär 10 000 deltagare kommer att röra sig mellan Boden i väst och Haparanda i öst. Luleås norra kommundel ingår i övningsområdet, och delvis även i stridsområdet.

Scenariot för Northern Wind är att Sverige ska försvara sig mot en fiktiv angripare som anfaller norra Sverige. Anfallet utgår från Haparanda.

Under arméövningen kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen. Ökat buller från skjutningar och fordon samt störningar i trafiken kan förekomma. Det råder även drönarförbud i området.

Eftersom övningen genomförs i norra Sverige under vinterförhållanden ger den även de deltagande förbanden en ökad vinterförmåga.

Cirka 7 000 personer av de 10 000 deltagarna kommer från Sveriges prioriterade samarbetsnationer: Finland, Norge, USA och Storbritannien.

Den militära verksamheten kommer även att märkas inför och efter övningen. Mellan den 5-18 mars pågår förberedelser samt transporter av personal och fordon till övningsområdet. Efter övningen pågår avveckling och återtransporter fram till och med den 8 april.

På Northern Winds webbplats finns mer information och svar på de vanligaste frågorna.länk till annan webbplats

Övningsområde Northern Wind

Övningsområde

Den inre, svarta streckade markeringen visar den del av övningsområdet där striderna kommer att ske.

Den yttre röda markeringen visar hela övningsområdet. I området mellan den svarta och röda markeringen kommer inga strider att ske. Däremot kommer det att vara många militära transporter i hela övningsområdet.

Drönarförbud

Under perioden 18–27 mars är det förbjudet att flyga med drönare i hela övningsområdet för Northern Wind.

På Luftfartsverket webb finns mer information om vad som gäller för flygning med drönare.länk till annan webbplats

Samtidig flygvapenövning

Parallellt med arméövningen Northern Wind genomförs en flygvapenövning den 22–27 mars i norra Sverige och nordvästra Finland. Övningen utgår bland annat från F 21 i Luleå.

Mer information om Flygvapenövningen 2019.länk till annan webbplats

Text: Susanne Lundblom

Foto: Försvarsmakten

11 mars 2019

Logotyp