Avgift för ansökan om fristående förskola

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en avgift ska tas ut för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.

Riksdagen har fattat beslut om skärpta krav för att bedriva fristående verksamhet. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019.

Det innebär att Luleå kommun måste göra en mer omfattande granskning och bedömning både i sin prövning för att godkänna ansökningar och i tillsynen av fristående verksamheter. Därför föreslår barn- och utbildningsförvaltningen en avgift för arbetet.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår avgifter för bland annat ansökan om nyetableringar av förskolor.

Avgift för ansökningar för fristående förskolor och vissa fritidshem är ett av fem ärenden som barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlar på sitt kommande sammanträde den 18 januari.

Avgifter som föreslås:

25 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och vissa fritidshem.
15 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
15 000 kr för ansökan om ägarbyte.

Om barn- och utbildningsnämnden antar förslaget tas det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige under våren.

Text: Caroline Rönnberg

Foto: Anders Alm

10 januari 2019

Logotyp