Så hanterar Luleå kommun coronaviruset

Luleå kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer. Vårt fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper. Samlad information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset och covid-19 finns på www.lulea.se/corona .

XOXO Luleå: Dansa på snö

Dans på huvudet och snö på rumpan. Aly Bardan byter breakdance mot snowboard i Måttsundsbacken.

Logotyp