Norrbotten bryter trenden – fler startar företag: ”Hög tid att ta vara på möjligheterna”

Nyföretagandet i Norrbotten ökar markant till skillnad från utvecklingen i resten av landet. Norrbotten är den enda regionen i Sverige som visar på en positiv utveckling under förra året. I Luleå ökade antalet nystartade bolag med 4,4 procent jämfört med 2021.

– Det är roligt att se! Det är många som söker sig till vår rådgivning, säger Anna Engström, verksamhetschef vid NyföretagarCentrum Nord.

Två blonda kvinnor står utomhus.

 Anna Engström, verksamhetschef på NyföretagarCentrum Nord och Monica Wikström-Johansson, rådgivare på NyföretagarCentrum Nord.

Under 2022 registrerades 1 460 nya företag i Norrbotten via Bolagsverket, vilket är en ökning med 12 procent. En stor skillnad jämfört med övriga landet där antalet nystartade bolag i stället minskade med 6 procent.

Många ser möjligheter i och med industrietableringarna

I Luleå registrerades 497 nya bolag via Bolagsverket under 2022 varav 85 procent är aktiebolag. Anna Engström som är verksamhetschef på NyföretagarCentrum Nord och stationerad på kontoret i Luleå märker ett stort intresse för deras aktiviteter.

– Vi har ett jämnt inflöde av affärsidéer som kommer in till oss. Det är ett stort intresse för våra aktiviteter och många som söker sig till rådgivning, säger hon och fortsätter:

– Det speglar den utveckling vi ser i länet med mycket konsulter som startar företag. Många ser möjligheter i och med de stora industrietableringarna som sker i länet.

Inflation och höga elpriser är förstås faktorer som påverkar benägenheten att starta företag. Men i norr är vi inte lika försiktiga, vilket NyföretagarCentrums siffror tydligt visar.

– Utvecklingen i Norrbotten kan naturligtvis ses som en konsekvens av den positiva framtidstro som finns i länet och de massiva investeringar som påbörjats. Den senaste tidens utveckling med inflation till följd är ett hot som innebär att efterfrågan påverkas inom vissa varor och tjänster, och därmed förutsättningarna för nya företagare inom vissa branscher. De negativa effekterna är dock mildare här i norr där sysselsättningsgraden fortfarande är hög men skapar med all rätt en viss försiktighet, menar Anna Engström.

Fler småföretagare behövs

Det är inte bara inom industrin som det satsas. Följdeffekten blir att även småföretagare inom kreativa näringar i Luleå och Norrbotten behövs ännu mer.

– I takt med att de stora investeringarna blir reella i Norrbotten ökar efterfrågan från industrin men även efterfrågan på produkter och tjänster som breddar utbudet och gör kommunerna än mer attraktiva att bo och leva i. Småföretagarna är otroligt viktiga för att fortsätta utveckla det attraktiva Norrbotten. Det är nu hög tid att ta vara på möjligheterna och planera för att realisera sina affärsidéer.

NyföretagarCentrum Nord är en ideell förening som finansieras av kommuner och näringslivet. De finns sedan 2015 etablerade på flera platser i Norrbotten och ger nya företagare stöd och hjälp genom utbildning, mentorskap och rådgivning.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Maria Ekman

Bild: Nyföretagarcentrum Nord

Logotyp