En heldag om Luleå Industripark och den gröna omställningen

I veckan bjöd Luleå Business Region in till en kunskapshöjande studiedag för tjänstepersoner från kommunala bolag och förvaltningar som direkt arbetar eller kommer att arbeta med allt från detaljplaner, exploatering, miljöfrågor, energi, vatten/VA, cirkularitet, infrastruktur till övriga frågor som alla är kopplade till den gröna utvecklingen på Svartön och Hertsöfältet – det område som utgör Luleå Industripark.

Johan Sjökvist, etableringschef på Luleå Business Region beskriver tanken och huvudsyftet med studiedagen:

– Vi samlar de som kommer att arbeta med de frågor som rör utvecklingen och arbetet med Luleå Industripark. Syftet är att under en dag få en gemensam övergripande bild av vad som planeras på Svartön och Hertsöfältet, och inte minst även uppleva området. Det är ett gigantiskt område som många på plats inte sett alla delar av då större delen är inhägnat.

Luleå Industripark, Drönarbild.

Luleå Industripark.

– Den gröna omställningen och den gröna samhällsomställningen är inte på långa vägar enbart detta, men under dagen har fokus varit på det faktiska området och att få en bild av några av de stora aktörernas planer och status. Vi kommer så klart fortsätta med olika aktiviteter och liknade studiedagar med både fördjupningar och information till andra yrkesgrupper, både internt i kommunens organisation och bolag men också externt.

Så fortskrider arbetet

Dagen inleddes av Luleå Business Region med en kort introduktion och aktuellt läge kring etableringsarbetet – hur vi arbetar med allt från stora industrietableringar till de minsta enmansföretagen i Luleå. En tydlig trend visar på att det finns en stark tillväxttakt hos befintliga företag i Luleå som expanderar och söker mark.

Mox Murugan, Investment Manager på Invest in Norrbotten, svarade och förklarade vad vätgas är, hur det kan användas och vilka möjligheter och utmaningar det för med sig.

Anne Graf, VP Infrastructure Services på H2 Green Steel berättade om deras projekt och planer och Luleås betydelse i projektet.

David Högnelid, Chief Strategy Officer affärsområde Specialprodukter, gav en tydlig bild av LKABs arbete med sällsynta jordartsmetaller, om hur efterfrågan på mineraler kommer att öka i takt med att världen ställer om, samt hur LKABs värdekedjor i projektet ReeMAP ser ut. ReeMAP som planeras att byggas längst österut på Svartön.

Robert Eriksson, Luleå kommuns Avdelningschef för Stadsplanering & Infrastrukturdrift, beskrev det aktuella läget, de olika tidshorisonterna och komplexiteten och pusslet att lägga kring Luleå Industripark. Robert visade också den aktuella projektorganisationen och hur arbetet fortskrider.

Under eftermiddagen besökte deltagarna HYBRITs pilotanläggning och fick en presentation av SSABs planer, samt att SSAB och LKAB under en guidad rundtur berättade om både Svartön och företagens historia och nya planer. Även Hertsöfältet norr om Svartön besöktes där Luleå kommuns mark- och exploateringschef Charlotte Reinholdt berättade om aktuell status och vad som nu är på gång.

FAKTA Luleå Industripark

  • Luleå Industripark är med utmärkta logistiska förutsättningar och infrastruktur redo att välkomna nya verksamheter.
  • Med över 70 hektar planerad industriell mark, närhet till andra anläggningar, järnväg och Luleå Hamn är Luleå Industripark optimalt strategiskt placerat.
  • I samband med planerade infrastrukturprojekt som järnvägsanslutning till en ny godsterminal och muddring av Malmporten kommer logistiken till området förbättras ytterligare.
  • Luleå Industripark innefattar områdena Svartön och Hertsöfältet.
  • Läs mer om Luleå Industripark här. Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Ann-Helen Rönnberg, Luleå Business Region

Bild: Brigthnest

Logotyp