Datacenter för rymdforskning

Luleå kommun anslår 500 000 kronor till ett projekt som ska undersöka förutsättningarna för att etablera ett datacenter för jordobservation i Norrbotten. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om.

satellit i rymden

Global Watch ska utvärdera stora mängder data som satelliter i rymden samlar in.

Vid ett sådant center skulle rymdbaserade sensorer användas för att beskriva läget på jordytan, i haven och i atmosfären. En sådan situationsbild skulle bestå av stora datamängder och avancerade analysverktyg.

Datacentret kan tänkas placeras på flera orter. I Kiruna kan ett center placeras som tar ner och hanterar data från satelliter, datacentret i Luleå har analyskapacitet.

Projektet som pågår i sex månader syftar till att skapa kunskaper om klimatologiska faktorer som leder till globala åtgärder för en långsiktigt hållbar miljö. Detta förväntas ge stor attraktionskraft för internationell utveckling.

Projektet drivs i samverkan mellan Svenska Rymdaktiebolaget, Luleå tekniska universitet och Ångpanneföreningen, budgeten uppgår till 3,3 miljoner kronor.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Shutterstock

24 januari 2019

Uppdaterat 28 januari 2019

Logotyp