Antal smittade har ökat med 43 procent

Stor ökning av insjuknade i länet, vilket innebär att Norrbotten nu är i nivå med övriga Sverige. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade till och med vecka 13:

 • Luleå: 6 307
 • Norrbotten: 17 198
 • Sverige: 813 191

Övrig statistik:

 • En ökning av antalet fall i Norrbotten med 43 procent under vecka 13, jämfört med vecka 12.
 • Antalet smittade i länet är nu i nivå med riksgenomsnittet.
 • Många fall i fyrkantsområdet och påtaglig ökning i Piteå, men även i Luleå och Boden.
 • Minskad smittspridning in till äldreomsorgen i länet även om det noteras enstaka utbrott/fall.
 • Antalet människor som avlider i covid-19 minskar kraftigt.

En ökning av antalet fall i Norrbotten med 43 procent under vecka 13, jämfört med vecka 12. Antalet smittade i länet är nu i nivå med riksgenomsnittet. Många fall i fyrkantsområdet och påtaglig ökning i Piteå, men även i Luleå och Boden.

Vaccinering i länet

 • Cirka 44 000 vaccindoser har administrerats i länet till och med vecka 12.
 • Antal givna vaccinationer per vecka varierar på grund av svängningar i leveranserna.
 • Drygt 14 procent av befolkningen har påbörjat vaccineringen.


Vaccinering inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1.

Personal

Hittills har 1 913 personer fått dos 1, varav 854 också fått dos 2.Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 12

Vecka 13

Totalt smittade hittills

16 419

17 198

Totalt avlidna hittills

236

240

Antal testade för Covid-19

4 995

5 529

Antal som testat positivt

662 (13,2 %)

956 (17,3 %)

Antal vaccinerade 1 dos

29 697

35 867

Antal vaccinerade 2 doser

13 47516 148

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp