Ytterligare statsbidrag till Luleå

Kommuner och regioner föreslås få ytterligare 15 miljarder kronor under året i generella statsbidrag, jämfört med det som tidigare beslutats. För Luleå kommun betyder det ytterligare 79,5 miljoner kronor i generella statsbidrag 2020 som kompensation för merkostnader kopplade till utbrottet av coronavirus.

Luleå kommun får ytterligare statsbidrag för att kompenseras för merkostnader kopplade till utbrottet av coronavirus.

– Detta är ett mycket välkommet tillskott. Det är ett jättebra stöd för att vi kan skapa en uthållighet, säger kommunstyrelsens ordförande Lenita Ericson och fortsätter:

– Luleå kommun kommer att drabbas när arbetslösheten ökar, det påverkar det givetvis kommunen med minskade skatteintäkter.

Riksdagen antog förslaget från regeringen som innebär att kommuner och regioner kommer kompenseras för merkostnader kopplade till utbrottet av coronavirus.

För åren 2021 och 2020 uppgår tillskotten i generella statsbidrag till 12,5 miljarder.

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Luleå kommun

03 april 2020

Logotyp