Parkeringsavgifter och regler i centrum ändrade

Parkeringssituationen i centrala Luleå har setts över och från och med nästa vecka vecka gäller nya avgifter och förändrade regler kring parkeringsplatser, lastplats samt på- och avstigningsplatser.

Parkering på gatumark bör vara till för korta besök i centrum och vid längre besök ska det vara mer fördelaktigt att använda parkeringshusen. Det är målet med den nya planen för gatumarksparkeringar som även innehåller ändrade taxor och avgifter för parkering och felparkering.

Parkering max två timmar införs på vissa platser i centrala Luleå. Det gör man för att öka möjligheten att hitta en parkeringsplats för tillfällilga besök.

Ny taxa

Från den 10 juni gäller nya parkeringstaxor i Luleå centrum. Attraktiva platser på gatumark får taxan 18 kronor per timme och övriga 10 kronor per timme. Vilken taxa som gäller var visar den nya zonkartan. Parkeringsautomaterna ändras successivt fram till den 17 juni.

Max 2 timmar på de mest attraktiva platserna

På platser där det finns många besöksmål och där det kan finnas behov av att snabbt hitta ledig plats införs parkering med max 2 timmar från och med 17 juni.

Detta gäller Storgatan, Loet och Hermelinsgatan vid Floras Kulle samt del av Kungsgatan och Smedjegatan (grön markering på kartan).

De parkeringar på Storgatan, där det idag är 30 min avgiftsfritt samt parkeringsplatserna på Oscarsvarv som varit avgiftsfria, blir avgiftsbelagda.

 

Parkeringskort

Från och med den 1 september ändras även avgiften för parkeringskort. Ny avgift för månadskort för hantverkare blir 500 kronor per månad och för årskorten blir avgiften 7 200 kronor per år.

Nya regler för lastplats, på- och avstigningsplats och parkeringsplatser

De platser där det varit otydligt vad som gäller, till exempel fickor längs gatan, har ny reglering införts om lastplats, på- och avstigningsplats eller parkering. Dessa ändringar med bland annat omskyltning, gäller från och med 14 maj.

Felparkeringsavgift ändras

Från och med 17 juni ändras även avgiften för felparkering. Avgiften höjs till 1 000/650/450 kronor beroende på förseelse. Att felaktigt parkera på plats för rörelsehindrade kostar 1 300 kr.


FAKTA

Text: Anita Sundberg

Foto: Shutterstock, Luleå kommun

05 juni 2019

Logotyp