LSS-verksamhet stänger

Luleå kommun stänger, efter hand, daglig verksamhet och sysselsättning till brukare inom LSS.

Först ut att stänga, från och med måndag 6 april, är dagligverksamheten på Notviken med 25 brukare och 8 anställda.

– Syftet är att minska risken för smittspridning i enskilda riskgrupper som har daglig verksamhet och samtidigt säkerställa vår bemanning inom vård och omsorg, säger Lisbeth Wiklund, verksamhetschef.

Luleå kommuna planerar att efterhand stänga LSS-boenden beroende på hur smittspridningen i samhället utvecklas.

På senare tid har oron stigit i verksamheten både från anhöriga och medarbetare om att brukare fortsätter i daglig verksamhet. En situation som riskerar att förvärras.

– Flera av våra brukare har redan valt att stanna hemma på grund av oro för smitta eller att de tillhör riskgruppen, säger Lisbeth Wiklund.

Stöd och hjälp vid behov

Individuella handlingsplaner ska se till att brukare får det stöd och den hjälp de behöver under stängningstiden, särskilt de som har eget boende. Brukare på gruppboende kan få stöd och hjälp på plats.

Luleå kommun har 14 dagliga verksamheter plus ett antal externa företag som tar emot enskilda. I verksamhetsområdet finns 372 brukare och 84 anställda. Personalen kan under den tillfälliga stängningen arbeta på andra platser i organisationen, flera har vård och omsorgsutbildning, en viktig kompetens i det rådande läget.

Ordförandebeslutet, som togs den 2 april, ska underlätta att snabbare kunna stänga ned daglig verksamhet. Socialnämnden föreslås fastställa beslutet som då gäller fram till och med 11 juni.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

03 april 2020

Logotyp