Kommunens budget beslutad

Kommunfullmäktige beslutade igår om strategisk plan och budget för de kommande tre åren med Socialdemokraternas och Moderaternas röster. Den kommunala skattesatsen är oförändrad med 22,50 kr per 100 skattekronor.

Efter yrkande från Moderaterna tog man med tillägg om satsningar i näringslivet och trygghet. Det betyder att tio miljoner kronor per år tillförs för att stärka tryggheten och två miljoner kronor per år för att förbättra näringslivsklimatet.

kommunfullmäktige i sessionssalen

Kommunfullmäktige klubbade budgeten, efter en lång debatt.

Strategisk plan och budget omfattar nettoinvesteringar på sammanlagt 2,7 miljarder kronor inom planperioden och ett nyupplåningsbehov på 1,4 miljarder kronor. Den höga investeringstakten i samband med ökade kostnader för barn och äldre gör att kommunen står inför ekonomiska utmaningar.

Eftersom kommunalskatten inte ska höjas behöver man sänka kostnaderna med 430 miljoner kronor.

Tilläggsbudget på gång

En konsultrapport om en ekonomisk strategi för långsiktig hållbarhet och digitaliseringens möjligheter överlämnas till kommunstyrelsen den 3 oktober. Därefter behöver förändringar göras av de ekonomiska förutsättningarna i budgeten för 2019–2021.

Kommunfullmäktige ska besluta om en reviderad budget i mars 2019.

Fakta Strategisk plan och budget

Nyckeltal

(i mkr)

2019

2020

2021

Nettoinvesteringar

805

996

916

Nyupplåningsbehov

600

500

300

Årets resultat

93

97

148

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén, Frank Rizo

21 november 2018

Logotyp