Fastighetsplan tas fram

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades idag om arbetet med att effektivisera kostnader för kommunens lokaler. Driftkostnader för lokalerna uppgår till 650 miljoner kronor per år.

Enligt en analys som stadsbyggnadsförvaltingen har tagit fram skulle kostnaderna öka med 270 miljoner kronor årligen om kommunen skulle behålla alla lokaler som finns idag, vilket motsvarar en skatteökning med ca 1,50 kronor.

För skolans lokaler innebär det en kostnadsökning med ca 150 miljoner kronor i driftkostnader per år.

Kommunens kostnader till lokaler uppgår till 630 miljoner kronor per år. Kostnaden skulle öka med 270 miljoner kronor årligen om man behöll alla fastigheter.

Kommunens fastigheter har en medelålder på 44 år och ett stort underhållsbehov.

Stadsbyggnadsförvaltningen tar nu fram både en övergripande fastighetsplan samt mer specifikt om lokalbehovet, underhåll och investeringsbehov för att kunna ge ett underbyggt underlag för framtida beslut.

Under 2019 förväntas fastighetsplanen vara klar för beslut i kommunfullmäktige.

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Peter Rosén

11 mars 2019

Logotyp