Bättre kontakt med medborgarna

Uppföljningen av kanalstrategin som beskriver hur kommunen ska utveckla sina kontaktytor mot kunder, brukare och intressenter presenterades idag vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde. Statistiken från 2018 visar en positiv utveckling i de flesta kanaler.

Kanalstrategin säger att den digitala vägen ska vara huvudkanal, kompletterat med kvalificerad personlig service. Användandet av sociala medier, e-tjänster, webb, chatt och systemintegration ska öka medan brev, e-post, telefoni, trycksaker och annonsering i traditionella medier ska minska.

två kvinnor

Kommunens kundcenter besvarar många frågor direkt, antalet inkommande telefonsamtal har sjunkit med 22 procent under 2018.

Så här visar statistiken från 2018

  • sociala medier används mer (38 procent fler inlägg nu än tidigare, 19 procent fler följare på Facebook).
  • kostnaden för annonsering i dagstidningar, annonstidning och digitala skyltar har minskat till hälften (från 1,6 miljoner 2017 till 800.000 för 2018)
  • antalet inkommande telefonsamtal har sjunkit med 22 procent, detta för att många får svar direkt via kommunens kundcenter.

För chatt och systemintegration borde användandet varit bättre. För brev och e-post saknas statistik vilket gör utvecklingen svårbedömd.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Jennie Pettersson

11 februari 2019

Logotyp