Beslut: Lumire ansvarar för återbruket

Kommunfullmäktige beslutade på måndagen enhälligt om att ansvaret för kommunens hela återbruksverksamhet ska övergå till Lumire från och med årsskiftet 2020/2021. Det kommunala renhållningsbolaget Lumire kommer även projektera, förbereda och därefter bygga den nya återbruksanläggningen som ska ersätta dagens återvinningsmarknad på Kronan.

Återvinningsmarknaden på Kronan byter både plats och huvudman.

Sedan tidigare är det bestämt att kommunens återvinningsmarknad ska flytta till kvarteret Risslan, där Luleås nya brandstation byggs för räddningstjänst, SOS Alarm och regionens ambulanser.

Beslutet innebär även Lumire ska dimensionera, bemanna och ansvara för kommunens återbruksverksamhet.

Ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott i juni.

Kommunens arbetsmarknadsförvaltningen har skött återvinningsmarknaden med försäljning av möbler och andra föremål sedan 1990-talet.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

12 juni 2019

Uppdaterat 17 juni 2019

och 27 augusti 2019

Logotyp