Nya livsmedelsleverantörer (nästan) klara

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anta Svensk Cater, Menigo Foodservice och Wikströms potatis i Sunderbyn som leverantörer av livsmedel de kommande två åren, med möjlighet till förlängning i högst två år. Resultatet av upphandlingen innebär en stor andel svenska och närproducerade livsmedel.

– Vi är väldigt glada att vi nu kan servera mycket mera närproducerad mat i förskolor, skolor och äldreomsorgen, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Avtalets omfattning är på 141 miljoner kronor och tecknas efter att avtalsspärren på 20 dagar löpt ut. Under den tiden kan övriga anbudsgivare överklaga beslutet.

I och med den nya upphandlingen kommer mycket mer svenska och närproducerade livsmedel att serveras i kommunens förskolor och skolor.

Mer närproducerad

Upphandlingen avser kommunens huvudsakliga behov av livsmedel till förskolor, skolor och äldreomsorg samt arbetsmarknadsförvaltningen. En stor del av de upphandlade livsmedlen, bland annat ägg, kött och potatis, är av svensk råvara, och till stor del närproducerade.

Sedan tidigare har kommunen upphandlat mejeri- och charkprodukter samt fisk (regnbåge) från lokala och regionala leverantörer. Även lokala säsongsvaror, samt viltkött, kommer att upphandlas i ett senare skede.

Höga kvalitets- och hållbarhetskrav

Kraven på livsmedlen har ställts utifrån behov samt vad som är mest ändamålsenligt för respektive produkt. Bedömingarna har gjorts i samarbete med experter på kommunens måltidsverksamheter.

Genom valet av exempelvis svenska råvaror, närproducerat, Fairtradeprodukter, minskat matsvinn och fler leverantörer förväntas positiva effekter inom målområdena:

  • minskad klimatpåverkan
  • ökad jämlikhet
  • mer jämställd fördelning av makt och resurser
  • starkare ekonomi för tillväxt.

Leverantörerna ska också erbjuda kunskap om sina livsmedel och produkter till kommunen i syfte att föra producent och slutkund närmare varandra.

Social hänsyn

I upphandlingen finns också krav på samarbete med kommunens arbetsmarknadsförvaltning, med syfte att integrera människor på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis vara att leverantören kan erbjuda praktikplats eller anställning.

FAKTA

  • Luleå kommun köper livsmedel till måltidsverksamheterna för cirka 42 miljoner kronor per år.
  • Här kan du läsa mer om kommunens upphandlingarlänk till annan webbplats

Text: Karin Kemi

Foto: Shutterstock

12 augusti 2019

Logotyp