Förslaget: 100 000 kronor till Luleå Prides kulturinslag

100 000 kronor i bidrag till huvudartister på Pride. Det är förslaget från kultur-och fritidsförvaltningen som politikerna ska behandla nu under maj. RFSL har ansökt hos Luleå kommun om 240 000 kronor för medfinansiering av huvudartister på årets Pridefestival. 

Ärendet hanteras av kultur-och fritidsförvaltningen och tjänstepersonsförslaget är att Pride får 100 000 kronor i bidrag.

– Luleå kommun tycker att Pride är ett viktigt evenemang i Luleå, både för mångfalden och toleransen och för kulturutbudet, säger Anders Persson, chef kultur-och fritidsförvaltningen, och fortsätter:

– Därför föreslår vi att skjuta till 100 000 kronor för medfinansiering till artisterna på årets festival. Det är den summa som vi kan avsätta.

Förslaget till kultur-och fritidsnämnden är att årets Pridefestival får 100 000 kronor till artister.

Till politiken 13 maj

Luleå kommun grundfinansierar idag RFSL med 700 000 kronor per år. Om beslutet blir att tillskjuta ytterligare 100 000 kronor gäller det enbart för årets festival. Från och med 2020 bedömer kommunen att grundfinansieringen ska täcka Pridefestivalen.

Ärendet tas upp på kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott den 13 maj och sedan i kultur-och fritidsnämnden den 27 maj.

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels och Luleå kommun

06 maj 2019

Logotyp