Bra förslag för bättre fritid

Nu har svaren från höstens enkät om kommunens anläggningar analyserats. De visar att Luleåborna känner sig trygga på badhusen, vill se fler värmestugor på Ormberget och inte riktigt vet att supporten för de obemannade sporthallarna bara är ett telefonsamtal bort.

Under oktober hade Luleåborna chans att lämna synpunkter i enkäten. Det här visar svaren:

Kommunens simskola var väldigt många, hela 88 procent, nöjda med. I övrigt är de flesta badgäster nöjda med bemötandet från personalen och känner sig trygga i badhusen.

– Detta är en av de viktigaste frågorna vi jobbar med på baden och resultatet är bra. Däremot har vi fått många bra synpunkter på hur vi kan förbättra bemötandet ännu mer. Dessa tar vi med oss och jobbar vidare på, säger Veronica Bergsten, enhetschef för baden.

Luleåborna känner sig trygga på Ormberget enligt enkätsvaren.

Bättre tillgång på helger

Gällande Ormberget känner sig de flesta trygga även här och anser att motionsspår och skidspår håller hög kvalité. Däremot efterfrågas bättre information på webben om spår och annat, samt bättre tillgång till värmestugor och toaletter.

– När konstsnöspåret öppnas kommer vi samarbeta med Ok Renen som ska sälja fika i stadionbyggnaden på helgerna. Då blir både byggnaden och tre toaletter tillgängliga, säger Glenn Robarth, enhetschef Ormberget.

Ring så kommer vi

När det gäller de obemannade sporthallarna finns en klar önskan att de ska bemannas igen.

– Vi förstår absolut den tanken, men tyvärr är det inget vi kan göra i nuläget. Däremot måste vi bli bättre på att sprida att det finns en bemannad tjänst som bara är ett telefonsamtal bort, säger Mattias Kenttä, enhetschef sporthallarna.

I övrigt visade undersökningen att Luleåborna lägger stor vikt vid ordning och reda i hallarna. Där ska ett jobb göras med att ordna lättillgängliga förråd, vagnar för tunga grejer med mera.

Kommunen ska även se över städrutinerna för hallarna, både sitt eget ansvar och det ansvar kunden har. De som hyr hallarna ska enkelt kunna fixa sitt städansvar på ett rimligt sätt.

– Vår enkätundersökning har gett oss en bra känsla för vad ni tycker och dessutom många fina idéer för framtiden. Tack till alla ni som är med och gör bra fritid ännu bättre, säger tf fritidschef Ove Forsberg.

Text: Therese Hedman

Foto: pexels.com samt Luleå kommun

06 december 2018

Logotyp