Luleå får miljoner i byggbonus

Nu är det klart att Luleå kommun får 11,5 miljoner kronor från regeringens byggbonus. Pengarna ska användas till att öka bostadsbyggandet.

Byggbonusen är ett statsbidrag för att stimulera till fler bostäder i kommunerna. I fjol fick Luleå drygt 15,7 miljoner kronor och i år beviljades ett stöd på cirka 11,5 miljoner.

– Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att se till att det blir fler bostäder i Luleå. Bonusen visar att vi är aktiva och att det byggs nya bostäder. Den är ett välkommet stöd i vårt fortsatta arbete med att hålla igång bostadsbyggandet, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Byggkranar vid ett bygge i Luleå

Fler bostäder i Luleå ger kommunen 11,5 miljoner kronor i byggbonus.

234 kommuner har ansökt om det aktuella statsbidraget för 2018 och sammanlagt är det knappt 1,4 miljarder kronor som ska fördelas.

För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning.

FAKTA Byggbonus

  • Statsbidraget infördes för att öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och det ökade behovet av bostäder.
  • Byggbonusen betalas ut årligen till de kommuner som ansöker om bidraget och uppfyller de krav som ställs.
  • 2016 betalades 1,85 miljarder kronor ut och 2017 var totalsumman 1,8 miljarder kronor.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Andreas Johansson

28 november 2018

Logotyp