Ny stil på G i Gammelstad

I dag lanserar Luleå kommun en ny varumärkesfamilj som ska stärka platsen Gammelstads kyrkstad och tydliggöra kommunikationen med omvärlden. Det karaktäristiska G:et i den gamla loggan för Gammelstad och den röda färgen är kvar men i uppdaterad form och med en tydligare, samordnande roll för Luleå kommuns verksamheter i området.

Tidigare har kommunens verksamheter i Gammelstads kyrkstad använt sig av fyra olika varumärken: Hägnan, Visitor Centre, Gammelstads G (för kyrkstaden) och UNESCO (för världsarvssamordningen).

Ofta har många av dessa logotyper använts tillsammans, vilket bidragit till otydlighet om avsändaren och gett ett spretigt intryck. Det har också varit svårt att tydligt kommunicera att alla jobbar för en och samma plats. Detta ska den nya varumärkesfamiljen, med G:et i centrum, nu avhjälpa.

– Bildligt har vi samlat familjen under samma tak, Gammelstad, och rett ut ”familjeförhållandet”. Det blir nu enklare för personalen att själva producera marknadsföringsmaterial, säger Ann Lindblom-Berg, museichef friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre.

Exempelvis så här kan den nya logotypen användas, i detta fall när kommunen har världsarvet Gammelstads kyrkstad som avsändare.

”Evolution av grundformen”

Med hjälp av kommunikationsbyrån Vinter har Luleå kommun tagit det nya helhetsgreppet gällande verksamheterna och samordningen i kyrkstaden.

– Vi skapade en evolution av den ursprungliga formen och gjorde ett gemensamt modernt märke som alla aktörer kan känna sig stolta att tillhöra och verka under, säger Fredrik Johansson, design director, Vinter.

Dessutom kommer UNESCOs roll i världsarvet Gammelstads kyrkstad att bli ännu tydligare i och med en kombinationslogotyp med UNESCOs och Gammelstads varumärke.

Även för de aktörer i kyrkstaden som inte är kommunala men ändå vill gå under Gammelstads G:et finns en ny logotyp framtagen – A part of Gammelstad.länk till annan webbplats

Med start idag kommer de nya varumärkena att börja synas, även om inte allt byts ut på en gång.

Det uppdaterade G:et är återkommande och igenkännande i alla logotyper. Här ett exempel på hur friluftsmuseet Hägnan kommer att se ut från nu.

Text: Therese Hedman

Illustration: Vinter/Luleå kommun

26 februari 2019

Logotyp