Förlustbidrag till Musikens Makt

Kultur-och fritidsnämnden följde idag arbetsutskottets förslag om förlustbidrag för Musikens Makt. Arbetsutskottet föreslog att festivalen kan få upp till 300 000 kronor om den inte går runt ekonomiskt.

Musikens Makt sökte ett förlustbidrag på max 300 000 kronor, om festivalen går dåligt. I dag beslutade kultur-och fritidsnämnden att godkänna förlustbidraget.

Tidigare har dåvarande kulturnämnd anslagit 1,15 miljoner kronor till sommarens festival, 400 000 mindre än föregående år. Orsaken till minskningen är att föreningen vill genomföra festivalen i början av augusti istället för skolstartshelgen. Då kommunen ändå vill se ett evenemang för unga helgen innan skolstart sätts en del av det förra bidraget av till det.

Centerpartiet och moderaterna reserverade sig på nämndssammanträdet mot beslutet.

– En förlustgaranti kommer oftast att användas och incitamentet att hålla nere konstanterna minskar för föreningen och även intresset att söka annan finansiering. I effektiviseringstider måste man prioritera, säger Viktor Hedqvist, andre vice ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Konsert på Musikens Makt

Om sommarens festival inte går runt ekonomiskt får Musikens Makt få ett förlustbidrag från kommunen på upp till 300 000 kronor.

Text: Therese Hedman

Foto: Frank Rizo

04 februari 2019

uppdaterad 18 februari 2019

Logotyp