Testbädd för 5G i Luleå

Luleå kommuna ska satsa på testverksamhet inom trådlös kommunikation tillsammans med Luleå tekniska universitet och Telia. Projektet ska pågå 2019-2021 och syftar till att skapa en så kallad testbädd, där företag och offentliga aktörere kan utveckla produkter och tjänster inom området.

Ett 30-tal företag och offentliga organisationer, från Skellefteå kommun i söder till LKAB i norr, har via stödbrev understrukit vikten av en testverksamhet.
– Vår bedömning är att 5G kommer att märkas av först inom industrin, men tekniken kommer att möjliggöra värdeskapande innovation i de flesta sektorer – såväl privata som offentliga. 5G är ett bra exempel på hur teknik kan skapa nya affärsmöjligheter, spara kostnader, och samtidigt bidra till en mer hållbar värld, säger Telias vd Anders Olsson.

Ett samarbete mellan Luleå kommun, Luleå tekniska universitet och Telia ger efterlängtad testbädd till Luleå. Från vänster kommunalrådet Lenita Ericson, rektor för Luleå tekniska universitet, Birgitta Bergvall-Kåreborn, personal samt VD för Telia, Anders Olsson, Li Skarin, vd Luleå Näringsliv och vd för Luleå kommunkoncern, Roger Danell.

Luleå kommun går in med 300 000 kr fördelat på tre år. Kommunalråd Lenita Ericson ser stora möjligheter med projektet. Hon menar att det skapar förutsättningar för insatser inom smart city, innovation och etableringsverksamhet.

– Redan nu har ett stort antal företag och organisationer visat intresse för projektet, säger Lenita Ericson.

Li Skarin, Vd för Luleå Näringsliv och understryker vikten av samarbete.

– 5G-testbädd är en förutsättning för många företag att vidareutveckla sina tjänster och produkter idag. Förädlingsvärdet höjs om det finns testmöjligheter i regionen, och då vi har unika förutsättningar för test från gruva till hela IT-sektorn som rymd, säger Li Skarin.

Strategiskt viktiga forskningsområden

Luleå tekniska universitet har idag omfattande utbildning och forskning inom automation, artificiell intelligens, maskininlärning och datacenter.

– Att tillsammans med Telia etablera en 5G-testbädd känns väldigt spännande och ligger i linje med våra strategiskt viktiga forsknings- och innovationsområden. Att vi dessutom har ett sådant brett partnerskap är extra roligt, säger rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

– En viktig del är den här typen av forskningsnära samarbeten, där akademi, näringsliv och offentlig sektor kan mötas för att utforska möjligheterna med 5G innan det lanseras brett under 2020, säger Telia vd, Anders Olsson.

Totala kostnaden för projektet är 11 030 000 kronor och medfinansiärer är Region Norrbotten, privata samt Europeiska regionala utvecklingsfonden. Till projektorganisationen kommer en expert på jämställdhet att knytas och projektets interna arbete ska jämställdhetsintegreras.

 

FAKTA

  • 5G är en uppföljare till 4G-nätet
  • 5G är femte generationens mobilnät eller trådlösa system
  • För privatpersoner förväntas 5G innebära att dator och mobila enheter får snabbare uppkoppling och mindre fördröjning
  • 5G beräknas lanseras i Sverige tidigast 2020

Text: Karin Kemi

Bild: Telia

19 november 2018

Logotyp