Så kan Hertsön och Lerbäcken utvecklas

Utvecklingsplanen för Hertsön och Lerbäcken är klar och ska ställas ut för granskning. Förslaget visar hur stadsdelarna Hertsön och Lerbäcken ska utvecklas långsiktigt.

Utvecklingsplanen ska resultera i ett nytt bostadsområde, nya arbetsplatsområden, ett starkare Hertsö centrum och större möjligheter till umgänge, möten, friluftsliv och naturupplevelser i området.

Hertsön föreslås växa mot Hertsöheden på norra sidan av Hertsöleden.

Samråd - granskning - beslut

Utvecklingsplanen har föregåtts av ett förarbete med analyser och flera dialoger med berörda grupper. Det ledde till en första version som ställdes ut för samråd. De synpunkter som kom in under samrådet har övervägts och lett till den plan som nu ställs ut för granskning.

Följande förslag finns hur Hertsön/Lerbäcken kan utvecklas de kommande 20 åren:

  • utbyggnad av Hertsöfältets verksamhetsområde
  • nybyggnation på Hertsöheden möjliggör boende för 1 000 - 2 000 personer
  • nya arbetsplatser i Hertsö centrum
  • nytt naturreservat

Efter granskningen kan smärre justeringar göras innan beslut i kommunfullmäktige.

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Magnus Stenberg

21 februari 2019

Logotyp