Ny vd ska etablera Luleå Business

Roger Danell har idag utsetts till ny tillförordnad vd för det bolag som ska etablera Luleå Business AB. Styrelsens beslut gäller från och med 1 februari. Uppdraget sker parallellt med uppdraget som VD i Luleå kommunföretag AB som han redan har.

Visit Luleå och Luleå Näringsliv slås ihop och blir ett nytt kommunägt bolag, Luleå Business AB.

Luleå kommun ser över sin bolagsstruktur. Målbilden är att etablera ett nytt bolag,
Luleå Business AB, som ett kommunalt bolag och att senast sista juni i år förvärva de delägda bolagen Luleå Näringsliv AB och Visit Luleå AB från nuvarande ägare. Den operativa verksamheten kommer fortsatt att bedrivas inom ramen för respektive enhet till och med årsskiftet. 

I uppdraget ingår bland annat att hitta former för organisation och övertagande av befintlig personal, samt att tillsammans med näringslivet och universitetet samarbeta kring framtida samverkansformer.

Text: Monika Aunes

Foto: Joakim Höggren

24 januari 2019

Logotyp