Luleås nyaste skola gör plats för fler

Just nu pågår arbetet att anpassa Luleå kommuns skolor efter nya behov, fler människor och nya bostadsområden. På Tallkronanskolan har det gått drygt ett år sedan barnen och lärarna flyttade in.

– Det är otroligt roligt och spännande att få vara med och starta något nytt, säger Therese Landström, lärare.

På Kronanområdet stod hösten 2017 Tallkronanskolan klar och det var högtidlig invigning med sång och tal. Vid huvudentrén står två böjda stolpar med tallkottar överst. Innanför dörren finns en korg med skoskydd. Det här är en skofri skola, står det på en skylt.

Therese Landström är lärare för elever som går i årskurs 3 och 4 – och hon är en av alla de som sökte sig till den nya skolan på Kronan. Personalen började i april förra året med att planera verksamheten.

Barn i klassrum på Tallkronanskolan

110 ska bli 500. Antalet elever på Tallkronanskolan växer.

Therese Landström

Therese Landström, lärare

– Vi pratade bland annat om hur vi ska jobba tillsammans och vilka läromedel vi ska ha. Vi är inspirerade av och jobbar efter Reggio Emilia-pedagogiken, säger Therese Landström.

Undervisning i mindre grupper

Tanken är att skolan ska växa successivt. Hösten 2017 började 110 elever. År 2020 ska det gå 500 elever här, i förskoleklass upp till och med årskurs 6.

– Vid starten hade vi elever upp till årskurs 4 och när de eleverna börjat årskurs 6 är skolan full.

Eleverna delas in i årskurser och håller till i hemvisten som består av klassrum och grupprum i olika storlekar. I dem kan det bli upp till 70 barn. Barnen delas sedan in i mindre grupper.

Vi går till fyrornas viste. Det är onsdag och då arbetar eleverna med projekt som innefattar flera ämnen. Temat vid vårt besök är miljö och hållbar utveckling. Under förmiddagen har de haft tipspromenad och nu går de igenom svaren.

– Hur länge tar det för ett tuggummi att brytas ner på marken? läser läraren. Eleverna vet svaret: 20 till 25 år.

Gemenskap både inne och ute

I centrum av skolan finns en stor trappa.

– Här samlas vi innan vi går och äter. Och här hade vi vårt luciafirande, då satt vi i trappan och luciatåget stod nedanför, säger Therese Landström.

Det finns gott om gemensamma ytor och de stora fönstren gör att det blir mycket ljust överallt. På flera ställen står elevskåp. Inget har lås.

– Nej, vi pratar mycket om att vara rädd om allt och respektera varandras saker.

Skoldagen börjar med att läraren och gruppen träffas i vistet för att gå igenom dagens schema. När det sedan blir dags för lunch samlas barnen i trappan med pedagogen innan de går till bistron. Buffén står i ett rum och restaurangen är uppdelad i mindre utrymmen. Varje barn har sin egen sittplats. Just den här dagen serveras det palt med fläsk.

På Tallkronanskolan vistas man utomhus en hel del. Gården är byggd för att det ska gå att ha utomhusundervisning, med sittplatser. Här finns också ställningar för lek och en grillplats. Skolan har även en egen idrottshall, Kronanhallen som invigdes i augusti i år.

FAKTA Här investerar kommunen

  • Bergets förskola på Örnäset. En ny förskola kommer att byggas som beräknas starta upp hösten 2020. Här kommer förskoleverksamhet vid Lövskatan, Skurholmen och Tallroten att samlas.
  • Kläppenskolan i Sunderbyn byggs om till förskola med sex avdelningar, preliminär öppning höstterminen 2019. Här samlas Kläppbackens och Arealens förskolor.
  • Kullens förskola på Hertsön med sex avdelningar, preliminär öppning januari 2019. Norrgårdens och Hertsölunds förskolor flyttas hit. Hertsölunds förskola har funnits sedan många år, men revs med kort varsel på grund av att fastigheten var i dåligt skick. Det blir en ny förskola på samma tomt som gamla Hertsölund.
  • Tunaskolan på Notviken/Mjölkudden. Omfattande renovering och ombyggnation som blir helt klar till vårterminen 2020. Från och med hösten 2019 flyttar särskolan hit.
  • Ny f–6 skola Stadsön, Gammelstad klar höstterminen 2021. Stadsöskolan är idag 4-9-skola. 2021 blir det f-6 och 7-9. Kyrkbyskolan, Mariebergskolan och Öhemskolan flyttar då till Stadsöskolan.
  • Ny f-6 skola Bergskolan, Bergnäset klar, klar höstterminen 2022. Bergskolan är idag en 7-9-skola. Det blir en ny f-6-skola i anslutning till Bergskolan, dit Mandaskolan och Hedskolan flyttar. Mandaskolan anpassas till förskola. Klippans förskola flyttas hit.
  • Renovering av Svedjeskolan, Hertsön. Delar är färdiga och nyttjas, sista delen färdigställs under 2018

Text: Karin Sjöberg 

Foto: Tomas Bergman

09 november 2018

Logotyp