Hundratusen kronor för att främja odling

Det är bra om Luleå kommun blir mer självförsörjande. Därför har landsbygdskommittén beslutat att hälften av utvecklingsmedlen för 2019 ska gå till odling av livsmedel. Pengarna kan sökas av föreningar som vill starta upp odlingar.

Kommunen vill öka andelen lokalproducerade livsmedel i sina verksamheter och det finns samtidigt ett ökat intresse för lokalproducerad mat hos allmänheten. Odlingen i Södra Prästholm har visat goda resultat och kommunen vill locka fler att odla grönsaker. Det har visat sig att det behövs stimulans i form av utvecklingsmedel till uppstart av odlingar, eftersom det är förenat med kostnader att komma igång.

Landsbygdskommittén har 200 000 kronor att dela ut i projektinriktat stöd under 2019. Av dessa ska hälften, 100 000 kronor, vikas åt odlingsprojekt. Högsta belopp att söka per projekt är 30 000 kronor.

"Att producera egen mat ger oss både en trygghet och mat av bra kvalitet" säger Roger Ylinenpää, samhällsstrateg på Luleå kommun.

Varför vill kommunen stötta odling?

- Mer lokalt odlad mat stämmer väl överens med vår vision och vår översiktsplan, där vi säger att vi ska öka andelen lokalproducerade och även ekologiska livsmedel. Vi har för låg självförsörjningsgrad både i länet och kommunen och det måste vi bli bättre på, säger Roger Ylinenpää, samhällsstrateg inom landsbygdsutveckling på Luleå kommun.

Fler än de redan frälsta ska odla

Matproduktionen har utvecklats mot stordrift sedan 60-talet och konsumenterna har haft det bekvämt och inte behövt odla egen mat. Odling har blivit ett fritidsintresse.

- Men nu ser vi att det här gör oss sårbara och att vi vill vända den utvecklingen. Att producera egen mat ger oss både en trygghet och mat av bra kvalitet. Och med närproducerad mat slipper vi transporterna som bidrar till miljöproblem. Vi kommer inte att bli helt självförsörjande på mat, men under odlingssäsongerna kan vi äta mer av det vi odlat själva, säger Roger Ylinenpää.

FAKTA

Text: Malin Svedjeholm

Bild: Shutterstock

16 november 2018

Logotyp