Historiskt låg arbetslöshet i länet 

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark med en total arbetslöshet på 7 procent. Arbetslösheten i Norrbotten fortsätter att minska och är nu den lägsta på mer än tio år. Det visar aktuell statistik från Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten i Sverige fortsatte att sjunka under 2018. Senast arbetslösheten var så låg var 2008. Vid slutet av 2018 var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet personer som varslades om uppsägning fortsatt mycket få.

Arbetsmarknaden i Norrbotten följer en positiv trend just nu. Under 2018 hade länet färre arbetslösa än riket i övrigt.

Daniel Nilsson är chef för Arbetsförmedlingen i Luleå och Boden.

– Vi ser en positiv trend där Norrbotten har en lägre arbetslöshet än riket i övrigt. Den goda arbetsmarknaden verkar också nå ut till alla grupper, det är helt enkelt enklare för alla att få jobb just nu. 

Färre arbetslösa i alla kategorier

Arbetslösheten minskar i samtliga grupper i länet. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat för både kvinnor och män – inrikes och utrikes födda och oavsett utbildningsnivå – jämfört med december förra året. I december 2018 var 7 794 personer i Norrbotten inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 900 färre än året innan och motsvarar 6,2 procent av arbetskraften. Motsvarande siffra för riket är 7 procent.

Fler unga i arbete

Statistiken visar en positiv trend även vad gäller ungdomsarbetslöshet. Allt färre ungdomar (18–24 år) är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. I slutet på 2018 ser vi en ungdomsarbetslöshet på 8.7 procent, vilket är 1,4 procentenheter lägre än i fjol.
Norrbotten har i slutet av förra året 200 färre ungdomar i arbetslöshet än tidigare. 

– Vi har inte analyserat all statistik ännu men kan se att Luleå speglar siffrorna för riket i stort.  Vi har en positiv minskning överlag och kan konstatera att ungdomsarbetslöshet inte är ett stort problem i Norrbotten, säger Daniel Nilsson. 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik december 2018

Text: Malin Taavola

Foto: Per Pettersson, Luleåfotograferna

15 januari 2019

Logotyp