Porsön reser sig

Porsön är Luleås yngsta stadsdel, i alla fall åldersmässigt, och det är tack vare studenterna. Universitet, forskning och industri är dominerande och Facebooks etablering i stadsdelen gjorde Luleå känt i hela världen. I fjol var det bränder, oro och nedläggning av hälsocentralen som präglade bilden av Porsön. Hur ser det ut idag? Vårt Luleå besökte stadsdelen.

Det vilar en speciell stämning på Porsön, i alla fall när man tittar på Sven Teglunds akvareller. Ibland stillsam, ibland rentav ödslig. Sven Teglund har bott på Porsön i nästan 30 år och för några år sedan började han måla akvareller av sin närmaste omgivning. Det är det lite slitna som intresserar honom, det som inte är tillrättalagt och tillgjort. Sådana motiv hittar han på Porsön.

– Porsön är ett område med eftersatt underhåll och 2017 ökade ungdomsbrottsligheten. Men en förort som är präglad av utanförskap är Porsön absolut inte, säger Sven Teglund bestämt och tillägger:

– Det är väldigt fint att bo här.

”När Porsön byggdes upp på 1970-talet så hade man en social tanke med det, alla bostadsområden i stadsdelen skulle ha samma avstånd till centrum. Det fanns både billiga hyresrätter, radhus och villor vid Porsöberget, och i skolan var det en blandning mellan olika klasser när mina barn gick där", berättar Sven Teglund.

Akvarellen med höghusen på Docentvägen (bild ovan) visades nyligen vid Nordiska salongen i Helsingborg. På bilden nedan samma plats en lagom kall, dimmig vinterdag.

Oroshärd Porsön

Många Porsöbor har de gångna årets oroligheter i färskt minne. I början av året brann bilar, förråd och bagarstugan, senare eldhärjades Porsöskolan och biblioteket. Polisen och kommunen jobbade intensiv med att förbättra situationen. Två män åtalades för skadegörelse och stöld. En rad åtgärder sattes in, allt ifrån bättre städning och slyröjning till utökad bevakning, men även riktade sociala insatser till enskilda individer och familjer.

När några studenter i november 2017 gjorde en enkät bland Porsöborna visade det sig att många kände sig otrygga på grund av kriminaliteten och även att trivseln var på låg nivå, för att bland annat gångvägar och parkeringar var dåligt belysta.

– De flesta känner att Porsön är bortglömd. Isbanan och fyrverkerierna är i centrum, här på Porsön händer ingenting, säger Tedh Olsson som kommer från Helsingborg.

Situationen har dock lugnat ner sig betydligt sedan ifjol, menar studenterna, likväl återstår problemet med eftersatt underhåll. Vad skulle behövas på Porsön? Då håller studenterna med om vad som framkom i undersökningen; ökad belysning, bättre markunderhåll, sittplatser för att skapa mötesplatser och mer växtlighet för att göra Porsön mindre "betongigt".

Studenterna Amanda Thorén, Tedh Olsson, Simon Bäckman, Caroline Hägglund och Emma Ryttare (fr v) gjorde en enkät om Porsön. De tycker att området har stort potential, men kommer själva att flytta härifrån efter studierna.

Biblioteket är stängt efter branden och öppnar igen till våren.

Biblioteket är stängt efter branden och öppnar igen till våren.

För att utveckla Porsön långsiktigt har Luleå kommun startat arbetet med att ta fram en utvecklingsplan.

– Porsön är olik alla andra stadsdelar i Luleå. Området har flera ansikten med universitet, arbetsplatser, studenter och ”vanliga” Porsöbor. Men det saknas tydliga mötesplatser, förklarar Maria Nordgren från staben för kvalitet och samhällsutveckling som håller i arbetet med utvecklingsplanen.

– Vi behöver jobba mycket med att stärka de sociala banden och med att skapa bra miljöer.

Porsön är just nu i ett slags mellanläge, mycket är planerat men inte ännu igång. Hälsocentralen har flyttat till Björkskatan och Teknikens hus vill till centrum. Men när några aktörer flyttar, kan andra ta över lokalerna. I Lulebos före detta områdeskontor har en fysioklinik etablerat sig och kommunens vuxenutbildning ska samla alla sina verksamheter på Porsön.

 

Bagarstugan byggs upp igen, i anslutning byggs en ny lekplats

På Assistentvägen bygger Lulebo 72 hyreslägenheter med start i maj och fortsätter renovera lägenheter på Professorsvägen, Forskarvägen och Vänortsvägen.

Dessutom köper kommunen tillbaka Porsöhallen så att föreningar kan nyttja idrottslokalerna.

Bagarstugan (till höger) byggs upp igen, i anslutning byggs en ny lekplats.

Universitetet arrangerar varje februari hopptävlingen Big Air. Och Luleå Science Park har stora planer att bygga ut.

Så det kommer att hända en hel del på Porsön.

 

Porsön i siffror

31,1 år medelålder

5 400 invånare

4 800 arbetstillfällen

4 300 inpendlare

315 Mkr investerar Lulebo i omfattande renoveringar och 72 nya hyreslägenheter de närmsta åren

Sevärt: Strandpromenad längs Björsbyfjärden, Porsöberget, Mjölkuddsberget

Varför heter det Porsön?

Kan komma från latinets portus som betyder hamn eftersom Porsön tidigare låg utanför inloppet till dåvarande Luleå hamn, som i dag heter Gammelstad. En annan möjlig förklaring kan vara att örten Pors växte rikligt förr i tiden på öns betesmarker, men det är inte bekräftat. Över tid har även namnen ”Portesön” och ”Portsön” använts.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Susanne Lindholm

Akvareller: Sven Teglund

26 februari 2018

RELATERADE ARTIKLAR

Logotyp