Lokaltrafik till sjöss

Idag är det LLT:s röda bussar som ser till att Luleåborna kommer till och från de olika stadsdelarna. Under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet sköttes lokaltrafiken i Luleå av små ångdrivna fartyg, så kallade ångslupar. De gick bland annat till och från Svartöstaden, Notviken, Karlsvik och Altappen.

Ångsluparna kunde ta cirka 50 passagerare och gjorde en fart av omkring åtta knop. Fullt tillräckligt för att konkurrera med hästdroskor och andra fordon, särskilt när landsvägen var lång och dålig. Att ta vattenvägen blev ofta en genväg som underlättade arbetspendlingen.

I slutet av 1870-talet, då ångslupstrafiken precis hade kommit igång, bodde cirka 3 000 personer i Luleå stad. På den tiden fanns flera populära sommarvisten på Mjölkudden dit mindre ångslupar gjorde turer för att sedan fortsätta mot Gäddvik och sågverket i Karlsvik.

Ångslupen Svartö fotograferad utanför Norra hamnens långkaj i Luleå omkring 1902

Ångslupen Svartö fotograferad utanför Norra hamnens långkaj omkring 1902. Under åren 1900–1902 gick hon i passagerartrafik mellan Svartön och staden. I bakgrunden till vänster syns Båthusbacken och till höger Betelskyrkan samt brandstationen. Foto: Henny Tegström/Luleå Stadsarkiv.

År 1883 fick Norrbottens regemente sin nya övningsplats i Notviken och då började det gå regelbundna turer dit från Norra hamn. Vissa av turerna gick via Karlsvik, Karlshäll och lantställena på Mjölkudden. Det gick också flera turer till ön Altappen som på den tiden hade sågverk, valsverk och ett eget litet samhälle där det som mest bodde 800 personer.

Luleås ångslupsflotta växte i takt med befolkningen, och med den också nya affärsidéer. I juli 1891 kunde man läsa annonser om att hyra en snabbgående ångslup för olika utfärder på älven. Ångslupen var försedd med en salong för 14 passagerare. Kanske något som intresserade de mer välbärgade Luleåborna.

Flest ångslupar vid sekelskiftet

I slutet av 1890-talet byggdes det nya bostadsområdet Svartöstaden med enkla bostäder för de som arbetade i malmhamnen, på förädlingsverket och på Svartösågen. Till och från Svartöstaden kunde man först bara komma genom att gå längs den enkelspåriga järnvägsbron. År 1898 startade därför den första ångslupstrafiken till Svartöstaden.

Trafiken mellan lokala bryggor nådde sin höjdpunkt omkring sekelskiftet 1900. Då hade Luleå stad vuxit till 9 500 invånare. Med tiden minskade antalet ångslupar och under senare delen av 1920-talet var endast några få i trafik. Fler båtar fick motorer och busstrafiken började komma igång. Men det här var en tid då Luleå verkligen gjorde skäl för benämningen sjöstad.

Besök det historiska bildarkivet på webben: bildinternet.lulea.selänk till annan webbplats

FAKTA: Kommunens historiska bildarkiv

  • Luleå kommuns stadsarkiv har cirka en miljon fotografier och negativ i sina samlingar, varav de äldsta är från 1860-talet.
  • Genom det historiska bildarkivet på webben finns nu flera av fotografierna lättillgängliga för alla kultur- och lokalhistoriskt intresserade.
  • Arbetet med att fylla på det historiska bildarkivet på webben pågår fortlöpande.
  • Webbadress: bildinternet.lulea.selänk till annan webbplats

Text: Susanne Lundblom

Foto: Luleå Stadsarkiv

09 maj 2018

Logotyp