Vatten – en mänsklig rättighet

Varje år den 22 mars uppmärksammas Världsvattendagen och årets tema är ”Leaving no one behind”. Vatten är och ska vara till för alla - en mänsklig rättighet.

Många människor i världen tvingas leva utan tillgång till rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien. Det skapar stora problem för människor, men oftast är det kvinnor och barn som drabbas hårdast.

Rent vatten är på många håll i världen en bristvara. Ofta får kvinnor och barn gå långa sträckor för att hämta vatten. Världsvattendagen vill uppmärksamma allas rätt till rent vatten.

"Leaving no one behind"

Varje år sedan 1992 infaller den 22 mars FNs internationella världsvattendag. Temat 2019 är ”Leaving no one behind” och bygger på den globala 2030-agendan för hållbar utveckling och relaterar specifikt till hållbarhetsmål som är att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten för alla.

Vatten en bristvara

Tillgången till rent vatten är viktigt i alla samhällen och brist får svåra konsekvenser inom många områden. Oftast är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. Det är de som ansvarar för att hämta vatten till hemmet vilket är ett tungt arbete som tar mycket tid. Det gör att kvinnor inte kan arbeta och barn får svårt att gå i skolan. Vatten är även viktigt för att det ska finnas en fungerande sjukvård och mödravård. För att kvinnor och flickor ska kunna leva hälsosamma, säkra och jämställda liv är tillgång till rent vatten, toaletter och hygien helt avgörande.

Vatten är en grundläggande mänsklig rättighet som är avgörande för alla människors överlevnad. Trots det saknar ungefär var nionde människa på jorden rent vatten och 2,3 miljarder saknar en toalett.

Vi kan vara tacksamma för vårt fina vatten

Luleå kommun är medlem i Svensk Vatten som är branschorganisation för vattentjänstföretagen i Sverige. Svenskt vatten jobbar för att stärka vattentjänstverksamhetens position i samhället och deras budskap är ”Friskt vatten, rena sjöar och hav".

Ett enkelt tips för dig som privatperson är att helt enkelt hälla upp ett glas vatten direkt från kranen. Dricka det med omsorg och tänka på hur lyckliga vi är som har rent vatten ur kranen varje dag.

 

Gäddvik vattenverk försörjer centrala Luleå, Alvik, Antnäs, Avan, Bensbyn, Bälinge, Ersnäs, Kallax, Måttsund, Persön, Rutvik och Sunderbyn med dricksvatten, totalt ca 64 500 personer.

Text: Anita Sundberg

Foto: Världsvattendagen, Pixabay

 

21 mars 2019

Logotyp