Tekniken hjälper medborgare och medarbetare

När kostnader ökar i högre takt än intäkterna och ny teknik finns som gör jobbet effektivare - varför inte använda sig av den? Med hjälp av digitaliseringen kan kommunen underlätta för både medborgarna och medarbetare.

grafik

Digitaliseringen underlättar för medborgaren att uträtta sina ärenden med kommunen.

grafik

Exempel på hur välfärdsteknik underlättar inom äldreomsorgen.

Text: Katja Güth Laitila

Grafik: Joakim Höggren

19 februari 2019

Logotyp