Nytt sotningsavtal klart

Nu är det klart med en leverantör av sotning och brandskyddskontroller. Luleå kommun har skrivit kontrakt med Sotarn i Piteå. Sotningsarbetet beräknas komma igång under mars månad.

Sotare på tak

I mitten av februari kommer den nya sotningsleverantören att börja skicka ut aviseringar via post. Därefter startar arbetet med sotning och brandskyddskontroller, preliminärt i början av mars.

Restauranger och fastigheter med vedpannor kommer att prioriteras. Efter hand kommer övriga fastigheter att börja aviseras.

– Som fastighetsägare ska man sitta still i båten och avvakta aviseringen. Det kommer inte att gå fortare om man ringer leverantören. Om det däremot finns akuta behov så kan man kontakta Sotarn i Piteå, säger räddningschef Patrik Bylin.

Bakgrund:
I slutet av oktober förra året hävde Luleå kommun avtalet med tidigare leverantör av sotning efter att denne fått sin f-skattsedel indragen. En upphandling genomfördes och i december 2018 tilldelades Sotarn i Piteå kontraktet för sotning och brandskyddskontroll. Det beslutet överprövades och Luleå kommun valde att göra om upphandlingen som blev klar den 7 februari. Sotarn i Piteå hade även denna gång bästa förutsättningar utifrån de anbud som kom in.

Kontakt till Sotarn i Piteå vid akuta behov: 0911-23 06 50. 

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock

08 februari 2019

Logotyp