Nya rutiner för bättre avfallssortering

De senaste dagarna har lokaltidningarna skrivit om brister i avfallssorteringen i Luleå. Kritiken har handlat om att hushållsavfall blandas med osorterat – och i värsta fall miljöfarligt – avfall från företag.

– Vi tar vårt uppdrag på största allvar och ska göra allt som står i vår makt för att avfall alltid hanteras på ett ansvarsfullt och miljömedvetet sätt, säger Lumires vd Erik Öhrling.

Det kommunala bolaget Luleå MiljöResurs, Lumire, samlar in och återvinner avfall från 38 000 hushåll och 700 företag i Luleå. Totalt hanterar bolaget 55 000 ton per år och varje vecka görs 20 000 kärltömningar.

För att minska andelen felsorterat avfall och säkra att avfall alltid hanteras rätt vidtar Lumire nu flera åtgärder. Bland annat ska fler företagsbesök genomföras. Dessutom görs en översyn av hur rutiner kan stärkas och mer energi ska riktas till informationskampanjer.

Återvinningscentralen på Kronan, Luleå

Lumire har som målsättning att tillsammans med Luleåborna bli dubbelt så bra på källsortering innan 2030.

När en förare upptäcker felaktigheter vid hämtningsstället ska det göras en skriftlig avvikelserapportering. Därefter ska kunden informeras så att avfallet kan sorteras korrekt.

– Det kan bli fel i enstaka fall och nu ser vi över hur vi kan stärka våra rutiner ytterligare. Vi måste bli bättre på att informera förarna om hur de ska agera när fel upptäcks och vi som bolag måste bli ännu bättre på att flagga för kunderna när vi upptäcker brister i sorteringen, säger Erik Öhrling.

Vill hjälpa att göra rätt

I Lumires uppdrag finns varken någon plikt att undersöka avfallet eller tillsynsansvar för att kontrollera kunders sortering.

– Vi är beroende av att rätt sak hamnar i rätt kärl. Vi vill hjälpa alla att göra rätt med allt från kunskap till infrastruktur som kärl, skyltning och påminnelser, säger Erik Öhrling.

Trots att vi i Sverige är bland världens bästa på att källsortera och återvinna så sorteras cirka 60 procent fel i kärlen i Luleå, vilket ändå är bättre än rikssnittet. Det innebär att avfall som skulle kunna återvinnas i många fall hamnar som brännbart avfall. Det är ett slöseri med resurser och kan innebära miljörisker.

– Det är bra att källsortering och återvinning både granskas och diskuteras. Vi pratar internt om hur vi kan stärka våra rutiner och jag hoppas att artiklarna leder till att fler tänker på sortering, säger Erik Öhrling.

Har du frågor om källsortering och avfallshantering?

Kontakta Lumire:
Företag 0920-25 09 10 (vardagar 7-16)
Hushåll 0920-25 09 00 (vardagar 7-16)

Lumire har som målsättning att tillsammans med Luleåborna bli dubbelt så bra på källsortering innan 2030. Mer information om källsortering finns på Lumires hemsida.länk till annan webbplats

Text: Lumire

Foto: Luleåfotograferna, Frank Rizo

06 december 2018

Logotyp