Många frågor om ventilationskontroller

Den senaste tiden har kommunens kundcenter fått många samtal från Luleåborna med frågor om vad som gäller för ventilationskontroller, rengöring av spisfläktar och imkanaler i privatbostäder. Kommunen ställer inga krav på att spisfläktar ska rengöras med ett visst intervall utan det är upp till fastighetsägaren att hålla dessa rena.

Tidigare hade kommunen det ansvaret och sotaren kom regelbundet för att rengöra imkanalen, det vill säga den ventilationskanal som går från köksspisens fläkt. Sedan 2004 är det inte längre ett lagkrav på att spisfläktar ska rengöras med jämna mellanrum.

Det är numera fastighetsägaren som har ansvaret för att spisfläkten och dess imkanal underhålls och är ren.

Rengör filtret till spisfläkten regelbundet så hjälper det till att minska smuts och fett i imkanalen.

– Rengöringen kan du göra själv eller beställa av en entreprenör. Det finns inget krav på hur ofta kanalen ska rengöras, utan det beror på hur snabbt det samlas smuts och fett. Det i sin tur beror delvis på hur ofta du rengör spisfläktens filter, så det är viktigt att hålla filtret rent, säger räddningschef Patrik Bylin.

Har bostaden däremot en eldstad eller värmepanna som används ska sotning och brandskyddskontroll utföras enligt lag. Luleå kommun har numera avtal med Sotarn i Piteå för sotning och brandskyddskontroller. Läs mer här.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock

12 mars 2019

Logotyp