Hantera fett rätt

Lagom innan jul vill vi uppmärksamma det växande problemet med stopp i avloppsrör på grund av för mycket fett i avloppen. Men det finns enkla och effektiva lösningar.

Många gånger gör vi fel utan att veta om det. Vi häller ned vätska från inläggningar, dressing och såser i vasken och tänker inte på att de innehåller fett.

Även om du spolar med varmt vatten efter att du hällt ut fettet i avloppsvasken är risken stor att fettet stelnar, stannar kvar och bildar en propp.

Ett enkelt sätt att förhindra stopp i avloppet är att torka ur stekpannan innan du diskar den eller att använda en miljötratt.

Enklaste sättet att slippa krångliga stopp är att du tar hand om fettet så att det inte hälls eller spolas ner i röret. Endera torkar du ur stekpannan med papper eller så använder du miljötratten och samlar fett och feta inläggningar i flaskor.

Miljötratten är enkel att använda, den skruvas på en vanlig petflaska. Häll i fettet och sortera som brännbart.

Är du intresserad av en miljötratt?
Du kan hämta en egen miljötratt i Stadshusets reception eller hos stadsbyggnadsförvaltningen på Midgårdsvägen 19. Tratten är gratis!

Bilden visar hur du använder miljötratten.

Text: Eva Sundgren

Foto: Luleå kommun

04 december 2018

Logotyp