Återbruket flyttar till Risslan

Kommunfullmäktige föreslås besluta om att ansvaret för kommunens hela återbruksverksamhet ska övergå till Lumire från och med årsskiftet 2020/2021. Ärendet tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott måndag den 17 juni.

Det kommunala renhållningsbolaget Lumire föreslås även projektera, förbereda och bygga den nya återbruksanläggningen som ska ersätta dagens återvinningsmarknad på Kronan.

Återvinningsmarknaden på Kronan byter både plats och huvudman.

Sedan tidigare är det bestämt att kommunens återvinningsmarknad ska flytta till kvarteret Risslan, där Luleås nya brandstation byggs för räddningstjänst, SOS Alarm och regionens ambulanser.

Förslaget till beslut innebär att Lumire ska projektera och förbereda för den återbruksanläggningen på kvarteret Risslan som kommer att ersätta återvinningsmarknaden på Kronan. Lumire föreslås även dimensionera, bemanna och ansvara för kommunens återbruksverksamhet.

Kommunens arbetsmarknadsförvaltningen har skött återvinningsmarknaden med försäljning av möbler och andra föremål sedan 1990-talet.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

12 juni 2019

Logotyp