Lärare lär sig digitalisering

Digitalisering är ett viktigt område för skolan i Luleå och en del i arbetet är att lärare lär av varandra. För tredje året i rad arrangerades kompetensutvecklingsdagen LETT, Luleå Educational Technology Transformation, där omkring 900 lärare och pedagoger fick ta del av sina kollegors inspirationsföreläsningar och workshops.

­– Jag får gåshud när jag tänker på all kompetens som finns bland vår skolpersonal. Drygt 50 personer berättar om sitt arbete för andra kollegor och det är dessa hjältar som gör dagen, säger Jessicka Sörmling, utvecklingsledare på gymnasiet och samordnare för LETT-dagen.

Jessicka Sörmling, samordnare för LETT-dagen, berättar att lärare och pedagoger får tips och inspiration om hur de kan arbeta med digitalisering i skolan.

Skolans nya läroplaner ställer krav på digitalisering, men det är samtidigt viktigt att inte digitalisera undervisningen bara för sakens skull. Det gäller också att hitta de verktyg som stöder och stärker elevers lärande och underlättar lärarens arbete.

– Inget digitalt verktyg kan ersätta gott lärarskap och god undervisning. Ingen lärare ska heller behöva uppfinna hjulet på nytt. Det är därför vi arrangerar LETT, säger Jessicka Sörmling.

Intresserad och nyfiken

Att få bygga datorspel är något som Ann-Karin Järvi, klasslärare vid Örnässkolan, intresserar sig för. Hon passade på att lära sig mer om hur det går att skapa dataspel.

– Det var första gången jag testade det här och det är mycket information som ska ned i fingrarna, säger Ann-Karin.

Soraya Nikookar är modersmålslärare vid Flerspråkscentrum. Hon besökte LETT-dagen för att få inspiration och sätta sig in i nya tekniska funktioner som kan underlätta i hennes arbete.

– Ofta är eleverna mer insatta i tekniken än vad jag är och en sådan här dag är ett bra tillfälle att uppdatera sig i det nya, säger Soraya.

Soraya Nikookar, modersmålslärare vid Flerspråkscentrum, fick tips om nya tekniska funktioner.

FAKTA

  • LETT står för Luleå Educational Technology Transformation.
  • Initiativet till LETT kom för tre år sedan från lärarkåren.
  • Det har tidigare anordnats liknande dagar men för olika skolformer.
  • I år var det första året som hela skolan från förskoleklass till gymnasiet besökte samma event.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Magnus Stenberg

08 januari 2019

Logotyp