Forum Jämställdhet lockade hundratals

Över 900 personer besökte Forum Jämställdhet på Kulturens hus i förra veckan. ”Att konferensen arrangerades på hemmaplan har gjort skillnad” säger Eira Andersson, kvalitetsstrateg jämställdhet på Luleå kommun.

Om risken att artificiell intelligens blir sexistisk. Hur transportsystemet blir jämställt. Hur vi håller jämställda möten. Om tjejjourens outtröttliga arbete. Och om hur män i förskolan nätverkar för större jämställdhet. Det var några av de saker som diskuterades under Forum Jämställdhet 30–31 januari. Konferensen anordnades för första gången i Luleå.

– Att vi arrangerade konferensen i Luleå och Norrbotten, på vår hemmaplan, har gjort skillnad. Vi vet att intresset har varit stort och att många från länet var där, som talare, deltagare och besökare, säger Eira Andersson, kvalitetsstrateg jämställdhet på Luleå kommun och en av projektledarna för konferensen.

För mer jämställda organisationer

Forum Jämställdhet hade ett huvudprogram, riktat till chefer, politiker och experter. Fokuset i huvudprogrammet låg på att skapa bättre och mer jämställda organisationer. Det fanns också ett öppet program om jämställdhetsarbete i Norrbotten. Det öppna programmet, som hade fri entré och drop in, blev välbesökt.

– Konferensen bekräftade att jämställdhetsfrågorna berör så många och att det handlar om att gå från idé till handling. Vi behöver göra skillnad och vi behöver göra det nu. Det var inspirerande att även jag, som jobbat många år med frågorna, tog med mig mycket nytt och känner mig påfylld med energi för morgondagen, säger Linda Moestam, folkhälsostrateg på Region Norrbotten som har projektlett konferensen tillsammans med Eira Andersson.

Två kvinnor

Projektledarna för Forum Jämställdhet i Luleå, Linda Moestam från Region Norrbotten och Eira Andersson från Luleå kommun, är mycket nöjda med både innehållet och intresset för konferensen.

– Forum Jämställdhet håller alltid en hög nivå. Jag tycker att årets konferens hade både djup och bredd, något för alla; en möjlighet att utbyta erfarenheter om hur komplexa jämställdhetsfrågor omhändertas och drivs i olika verksamheter, säger Eira Andersson.

En av besökarna på konferensen var Alia Lundberg.

– Grundkursen i jämställdhetsintegrering var jättebra som en inledning. Och så var det skrämmande och inspirerande med passet om artificiell intelligens, säger Alia Lundberg.

Konferensen blir en inspirationskälla som ska ge en knuff framåt i jämställdhetsarbetet för både Luleå kommun och Region Norrbotten.

FAKTA

  • Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens och anordnas årligen av Sveriges Kvinnolobby. 
  • I år arrangerades konferensen i samverkan med Luleå kommun och Region Norrbotten.
  • Den 30 januari besökte 2 226 personer Kulturens hus.
  • Den 31 januari besökte 2 689 personer Kulturens hus.

Text: Malin Svedjeholm

Film: Daniel Caldeborn, Foto: Viveka Österman

04 februari 2019

Logotyp